Returpapper

Från och med 1 januari 2022 avskaffas producentansvaret för returpapper för att istället ingå i det kommunala avfallet.

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun samarbetar genom ett samverkansavtal gällande avfallsfrågor. Samarbetet är unikt i sitt slag då kommunerna varken har bildat ett nytt gemensamt bolag eller förbund. Varje kommun är en fristående aktör. Samarbetet bygger på samverkan, vilket leder till en kostnadseffektiv helhetslösning inom avfall och återvinning i alla fyra kommunerna.

För er som kund (Fastighetsägare/Verksamheter) innebär detta:

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan fr.o.m. 2022-01-01 anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Uppland-Bro kommun enligt listan nedan.

För fastighetsägare och verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av returpapper så kan insamlingen fortsätta som idag förutsatt att den entreprenör som anlitas är auktoriserad genom avtal med Upplands-Bro kommun. Ställ gärna frågan till er nuvarande entreprenör om de har för avsikt att söka auktorisation för fastighetsnära insamling.

Om entreprenören inte är listad nedan så har de inte tillstånd att hämta returpapper i kommunen.

De entreprenörer som är godkända i Uppland-Bro kommun är:

Namn:

E-mail:

Telefon:

Liselott Lööf

info@llbolagen.se

08-728 32 80

Office Recycling

info@officerecycling.se

010-685 00 00

PreZero

atv.ost.se@prezero.com

08-519 331 20

Ragn-Sells

info@ragnsells.com

010-723 00 00

Remondis

info@remondis.se

033-23 33 30

Stena Recycling

rosersberg@stenarecycling.se

08-83 23 00

Urbaser

info@urbaser.se

020-150 520

(Listan kommer att uppdateras löpande i takt med att entreprenörer blir godkända. Listan uppdaterades senast 2022-01-11)

För er som entreprenör innebär detta:

För att få tillstånd att hämta returpapper i Uppland-Bro kommun krävs en av kommunen godkänd ansökan.

Informationsbrev till entreprenörer Pdf, 188 kB.
Auktorisationsavtal Pdf, 65 kB.
Auktorisationsföreskrifter Pdf, 44 kB.
Ansökningsformulär Pdf, 54 kB.

Ansökan skickas till: returpapper@habo.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp