Hushållsavfall

Till hushållsavfall räknas det du lämnar i ert avfallskärl, ditt matavfall som samlas in för att bli biogas, trädgårdsavfallet samt farligt avfall och småelektronik.

Kommunen ansvarar för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall. Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av sitt avfall inom fastigheten. Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett:
Tel: 08-558 061 60
Jourtelefon: 0771-10 35 00
E-post: slamtomning@relita.se

Upp