Kretsloppscentraler - för företagare

För företagare och föreningar gäller andra regler på kretsloppscentralen än för privatpersoner bosatta i kommunen.

Företagskort

Företag registrerar sitt besök med ett speciellt företagskort som man beställer via länken nedan. Vid enstaka besök kan företag betala med betalkort eller manuell faktura.

Avgift

I taxan för verksamhetsutövare ingår inte besök vid kretsloppscentralen, istället betalar de 280kr exklusive moms per besök. Vid ett besök får verksamheten lämna 2 kbm avfall som liknar privatpersoners avfall, dock inte farligt avfall.

Regler och rutiner

Företagare ska alltid kontakta personal på plats för vidare anvisningar. Avfall får lämnas först efter det att avfallet kategoriserats och fakturaunderlaget är registrerat.

  • Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralerna utan ska anlita entreprenör för detta.
  • Elavfall med producentansvar, ljuskällor och batterier får lämnas i mindre mängd. Kontakta Elkretsen om du har större mängd.
  • Företag får inte lämna däck vid kretsloppscentralerna. Gamla däck ska i första hand lämnas på en gummiverkstad där du köper nya däck.
  • Förpackningar lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingens, FTI:s, insamlingsställen.

Du räknas alltid som företagare när du slänger avfall i din yrkesroll. Även om du slänger avfallet på uppdrag av en privatperson.

Du kan bedömas vara verksamhetsutövare när:

  • du kör bil med företagsbeteckning eller som har släpkärra med företagsbeteckning.
  • du kommer i en bil som är utlandsregistrerad.
  • du kör en lätt lastbil.
  • du har sådant avfall som uppenbarligen inte kommer från eget hushåll.
  • du kör bilar/småbussar/pickups som uppenbarligen nyttjas i tjänst.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp