Återvinningsstationer

Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstationer.

Om du bor i ett bostadsområde med sorteringsbehållare för tidningar och olika förpackningar använder du lämpligen fastighetens insamlingssystem. I ett område som saknar så kallad fastighetsnära insamling vänder man sig till närmaste återvinningsstation.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar

För återvinningsstationernas placering, utseende, drift och skötsel ansvarar de olika förpackningsproducenterna som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB). Synpunkter och klagomål på skötseln av stationerna ska framföras till kundtjänsten hos FTI.

Sorteringsanvisningar

Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Stora förpackningar som inte går ner i behållarna på återvinningsstationen lämnas till kommunens kretsloppscentraler

Så här sorterar du

Materialtyp

Exempel

Plastförpackningar

Flaskor, burkar, dunkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film.

Medhavda plastbärkassar får läggas bland plastförpackningar. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Pappersförpackningar

Pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, pappersbärkassar och wellpapplådor.

Metallförpackningar

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, torra färgburkar och aluminiumfolie och aluminiumformar. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Glas

Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

33 cl och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker.

Tidningar och trycksaker

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer.

 

Ta bort eventuella plastomslag runt tidningar och reklam.

 

Obs! Kuvert ska inte läggas bland tidningarna utan slängs i hushållssoporna på grund av limmet som det försluts med.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Kundtjänst Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB).
Tel: 0200-88 03 11
http://www.ftiab.se/

Upp