Speciallärare

Känner du behovet av kortvarigt eller långvarigt stöd i studierna är du välkommen att kontakta vår speciallärare, du behöver inte ha en diagnos. Hos speciallärare kan du få hjälp med inlärningsstrategier, om du behöver en personlig planering eller är i behov av speciella anpassningar och alternativa verktyg. Du kan också ta kontakt om du har funderingar kring läs– och skrivsvårigheter eller bara vill prata om din egen studiemotivation.

Kontakt och tidsbokning

Du kan ta kontakt med specialläraren och få svar på kortare frågor genom att ringa eller mejla.

För längre samtal ber vi dig boka en egen tid (fysiskt eller digitalt möte) med specialläraren där ni gemensamt ser över vilka individuella behov du har.

Upp