Studievägledning, speciallärare och studieteknik

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro kommun har möjlighet att få vägledning och stöd både inför dina studier och under studiernas gång.

Fötter som står på målade vitmålade pilar på asfalt.

Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare erbjuder vägledning både inför och under studierna. Studie- och yrkesvägledning kan ge bättre förutsättningar att göra välgrundade val. Du kan även vända dig till oss med dina frågor inför studier på universitet eller yrkeshögskola.

Speciallärare

Du som ska studera eller redan studerar hos oss och behöver stöd i studierna eller har frågor kring studieteknik, kunskapsinlärning och alternativa verktyg kan kontakta vår speciallärare.

Studieteknik

Studieteknik handlar om hur du studerar. Här kan du hitta information som kan stödja dig i dina studier.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp