Utbildningskontrakt

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har Upplands-Bro en överenskommelse för unga vuxna i åldern 20-24 år som inte har fullföljt gymnasiet. Syftet är att ge dig som saknar gymnasieutbildning möjlighet att läsa upp och få en fullständig gymnasieutbildning.

Vad är ett utbildningskontrakt?

Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Du som saknar gymnasieutbildning får möjlighet att läsa upp och få fullständig gymnasiekompetens. Därmed ökar dina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Du kan studera på heltid eller kombinera dina studier med praktik, arbete eller annan aktivitet. Våra studie- och yrkesvägledare gör en studieplanering tillsammans med dig.

 Du kan få utbildningskontrakt om du:

  • Mellan 20-24 år
  • Har hoppat av gymnasiet
  • Har gått ut gymnasiet men saknar fullständiga slutbetyg/examensbevis
  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen

 Är du mellan 16-19 år och saknar en gymnasieutbildning? Kontakta kommunens gymnasieskola Upplands-Bro Gymnasiet.

Möjlighet till studiebidrag

Du som får utbildningskontrakt kan söka det högre bidraget från CSN. Läs mer om det hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.se.

Har du frågor?

Om du vill veta mer om utbildningskontrakt är du välkommen att kontakta våra studievägledare.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp