Nivåtest och prövning

Är du bosatt i Sverige kan du genomgå en prövning för att få betyg eller höja ett redan godkänt betyg. Du som är folkbokförd i Upplands-Bro har också möjlighet att göra ett nivåtest för att se på vilken nivå du bör starta dina studier.

Du får inte ha din mobiltelefon med dig under testets gång. Du kan lämna den i vår expedition.

Du kan inte ta med barn.

Nivåtest

Testresultatet från ett nivåtest är inget betyg, utan en rekommendation på vilken nivå du bör starta dina studier. Du kan göra ett nivåtest hos oss efter konsultation med någon av våra studie- och yrkesvägledare. 

Anmälan
För att boka nivåtest maila till vux@upplands-bro.se
Skriv ditt personnummer, för- och efternamn, vilket ämne du vill göra nivåtestet i och om du har läst ämnet tidigare. Testet tar cirka två timmar och resultat och startnivå får du via mail inom en vecka efter avslutat test. 

För att få göra nivåtest ska du:

 • Sakna aktuellt betyg i ämnet
 • Ha ett -, F eller ett testresultat som är äldre än 3 år
 • Vara folkbokförd i Upplands-Bro kommun
 • Ha med dig giltig legitimation

Du kan göra nivåtest i följande ämnen:
Svenska, Matematik, Engelska, Svenska som andraspråk och Naturkunskap.

 • Test anpassat efter dina behov:
  Har du en funktionsnedsättning (till exempel dyslexi eller koncentrationssvårigheter) kan du få anpassningar under testet. Ange då detta i samband med din bokning.

 • Om din arbetsgivare begär nivåtest
  Om din arbetsgivare har begärt ett nivåtest behöver du inkomma med ett intyg från din arbetsgivare där arbetsgivaren godkänner att hen står för kostnaden av nivåtestet.Om ovan nämnda intyg inte inkommit i rätt tid kommer nivåtestet avbokas. Du kan boka ett nytt nivåtest när du har inkommit med korrekta intyg.
 • Intyg från arbetsgivare/hemkommun behöver vara oss tillhanda i god tid innan du planerar genomföra ditt nivåtest. Det går bra att skicka in intyget via mejl till: vux@upplands-bro.se

 •  

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. OBS en prövning är inte CSN-berättigad.

Anmälan
Vi erbjuder prövningar i de kurser som vi själva anordnar, se vårt kursutbud.

Om du vill göra en prövning behöver du kontakta vuxenutbildningen via e-post, vux@upplands-bro.se för att se om vi har möjlighet att pröva i den kurs/de kurser som du är intresserad av.

Anmälningsdatum är mellan 1/1 - 15/2 på våren och 1/8 - 15/9 på hösten och prövning sker normalt i mitten och slutet av terminen.

OBS: Du kan anmäla dig till två prövningar per termin.

Kostnad
Prövningen kostar 500:-/st.
En prövning är dock kostnadsfri om du kan visa upp ett underkänt betyg i den kurs du vill prövas i.

Du betalar till expeditionen i samband med anmälan. Betalning sker på plats i vår expedition i Kungsängen under expeditionens öppettider.
Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.

Möjlighet till reducerad avgift
Du som har slutfört din utbildning i gymnasieskolan och fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021 har rätt att göra
en (1) prövning per kurs till reducerad avgift, 150 kr istället för 500 kr. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller fram till och med den 31 december 2022. För att vi ska kunna bedöma din rätt till reducerad avgift behöver du bifoga ditt examenbevis eller studiebevis med din prövningsanmälan.
Om du inte bifogar examensbevis eller studiebevis kostar prövningen 500 kr.

OBS! Har du IG i en gammal kurs och vill skriva en prövning i en ny kurs som motsvarar den gamla kursen kostar prövningen 500:-. Du behöver alltså betala för prövningen om du har ett IG i Engelska A och vill göra en prövning i Engelska 5.

Hur går en prövning till?

När du anmält dig (och betalt) ansvarar du själv för att ta kontakt med din lärare för att få information om hur prövningen går till (kontaktuppgifter får du i samband med att du betalar för prövningen). Du ska ha möjlighet att infinna dig i våra lokaler då prövning ska genomföras i någon av de kurser som ges lokalt i Kunsängen; läraren ansvarar för uppläget. 

Du förbereder dig på egen hand med hjälp av kunskapskraven för kursen samt prövningsinstruktion. Dessa får du av din lärare och kan innehålla olika moment beroende vilken kurs det rör sig om, t.ex nationellt prov, traditionella prov, muntliga prov eller inlämningsuppgifter.

OBS! Du läser in hela kursen på egen hand. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning under prövningen.

Läraren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån samtliga kunskapskrav och mot alla betygssteg i ämnesplanen.

Läs mer om prövningar på Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/

Återbud och försening
Om du uteblir vid provtillfället får du tyvärr inte en ny chans att skriva provet.
Om du kommer för sent till provtillfället dras den tiden av från den totala provtiden, d.v.s du får inte sitta längre tid p.g.a förseningen.


Upp