Frågor och svar

Hur gammal måste jag vara för att kunna studera på Vuxenutbildningen?

Du kan börja studera det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du har slutbetyg/studiebevis/gymnasieexamen.

Hur söker jag till Vuxenutbildningen?

Du ansöker via vår webbansökan. Behöver du hjälp med studieplanering inför dina studier är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Vilka är behörighetskraven?

Behörighetskraven skiljer sig åt från kurs till kurs. För att läsa kurser på gymnasialnivå ska du ha avslutat grundskolan eller motsvarande. För vissa kurser behöver du ha godkänt betyg i underliggande kurs.

Se Skolverkets information om särskild behörighet och förkunskaper

Vid funderingar kontakta studie- och yrkesvägledarna

När är sista ansökningsdag?

Se datumen där du gör din ansökan

Hur räknar jag ut min studietakt?

Se studietakt

Hur får jag veta om jag har blivit antagen?

Logga in i webbansökan och se din status i "min studieplan". Där står det om du blivit antagen.

Varför har jag inte blivit antagen fast jag är behörig till utbildningen?

Om antalet sökanden överstiger de ekonomiska förutsättningarna kommunen har att ge alla sökanden deras sökta utbildningar så behöver vi prioritera. Prioriteringsordningen kan du läsa om på Skolverkets hemsida.

Får jag automatiskt en plats om jag söker när sen ansökan är öppen?

Även om du är behörig till kursen som finns på sen ansökan är det ingen garanti för att du blir antagen. Vi har ett begränsat antal platser och kan behöva prioritera bland de som sökt.

Hur gör jag för att söka utbildning/yrkesutbildning på annan ort?

Upplands-Bro kommun samarbetar med externa utbildningsanordnare som erbjuder kurser och yrkesutbildningar på andra orter än Kungsängen. Ansök via vår webbansökan!

Får jag söka till Vuxenutbildningen trots att jag inte är skriven i Upplands-Bro?

Ja, men du behöver skicka ansökan till din hemkommun, som beslutar om din ansökan beviljas eller avslås. Det är din hemkommun som står för kostnaderna för dina studier på vuxenutbildning.
Om du söker en YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildning) hos oss behöver du inte lämna in ansökan till din hemkommun.

Får jag söka kurser eller utbildning i en annan kommun?

Om du är skriven i Upplands-Bro men vill studera i en annan kommun måste du skicka eller lämna din ansökan du gjort hos annan kommun till oss på Vuxenutbildningen. Rektor fattar därefter ett beslut. Beslutet meddelas till dig som sökande och den kommun som du sökt utbildning hos.

När är sista ansökningsdagen för att söka utbildning till Högskola/Universitet?

Ansökan till högskola/universitet görs via www.antagning.se.  Se deras hemsida för ytterligare information.

När kan man göra högskoleprovet och när är sista anmälningsdag?

Högskoleprovet skrivs på hösten i oktober och på våren i april. För information om högskoleprovet och anmälan, se www.studera.nu.

Får jag en betygsutskrift efter avslutad kurs?

Nej du behöver beställa betyg från vår expedition. Klicka på länken för information om hur du går tillväga:

Beställa betyg

Kan jag få mitt betyg hemskickat?

Ja, meddela oss det när du beställer ditt betyg.

Hur kan jag få mitt slutbetyg/examen utfärdad?

För slutbetyg/examen, kontakta studie- och yrkesvägledare i god tid för att göra en slutbetygs- eller examensplanering. Handläggningstiden för ett utfärdat slutbetyg eller examensbevis är beräknat till ungefär 3 veckor. 

Kan jag få studiemedel under mina studier?

Har du blivit antagen och läser gymnasial eller grundläggande utbildning har du rätt till studiemedel från CSN. Sök för samma tidsperiod som dina kurser eller utbildning pågår. Läs gärna mer på CSN:s hemsida.

Kan jag läsa upp ett betyg?

Har du -, IG eller F kan du läsa upp ditt betyg. I övrigt gäller prövning.

Vad kostar det att studera på Vuxenutbildningen?

Gymnasial-, grundläggande utbildning och undervisning i SFI är kostnadsfri. Kurslitteraturen för kurser på gymansial nivå får du själv införskaffa och bekosta. På grundläggande nivå och SFI får du låna kurslitteratur kostnadsfritt.

Vad kostar kursböckerna?

Det varierar, räkna dock mellan ungefär 250 och 500 kr per bok och kurs.

Vilken kurslitteratur behöver jag?

Din lärare kommer att informera dig om vilken litteratur du behöver för kursen.

Hur får jag tag i kurslitteraturen?

Kurslitteraturen kan köpas från bokhandeln eller internet. Du kan också kontrollera om ditt bibliotek har kursboken. Se även skolans anslagstavla för begagnade böcker.

Hur gör jag om jag inte har råd med böcker eller dator?

Du kan låna böcker från biblioteken i Kungsängen och Bro. Lånetiden är på ungefär 2 veckor och där finner du ett stort utbud av den kurslitteratur som Vuxenutbildningen använder sig av. Fråga ditt bibliotek om du saknar någon titel.
Ett tiotal datorer finns att använda för studier i öppna ytor på Vuxenutbildningen i Upplands-Bro.

Hur gör jag om jag saknar behörighet till högre studier så som yrkeshögskola, högskola/universitet?

Om du saknar behörighet att komma in på exempelvis en yrkeshögskoleutbildning eller högskola/universitetet, rekommenderar vi dig att prata med studie- och yrkesvägledarna. Du kan exempelvis, i god tid för att hinna få betyg eller hinna utfärda ett examensbevis innan sista ansökningsdag till högre studier, ansöka den/de kurser som du saknar för att bli behörig.

Behöver jag förnya mitt yrkesförarkompetensbevis?

Du behöver regelbundet förnya ditt yrkeskompetensbevis. Läs mer om hur du förnyar ditt bevis och fortbildningen på Transportstyrelsen.

Upp