Antagningsregler och hantering av personuppgifter

Antagningsregler

Du har rätt att söka till kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20. Om du är yngre måste du ha ett slutbetyg eller en gymnasieexamen för att vara behörig. Du som fyllt 19 år och inte har slutfört gymnasiet kan, under vissa omständigheter, beviljas att läsa lärarledd undervisning (närundervsiningskurser), Kontakta studievägledningen för mer information.

OBS viktigt att veta är att antalet sökanden till våra kurser och utbildningar ofta överstiger de ekonomiska förutsättningarna att ge alla sökanden deras sökta utbildningar. På grund av detta behöver vi prioritera bland de som söker utbildning, prioriteringsordningen fastslås i Skollagen och Förordningen om vuxenutbildning. Alla ansökningar behandlas av en antagningsgrupp utifrån nedan riktlinjer. 

antagning bild skolverket

Illustration från Skolverkets hemsida - klicka på bilden för större bild och mer information

Kurser på grundläggande nivå
Du som inte har slutfört en svensk grundskoleutbildnig har rätt att läsa till ett slutbetyg på grundläggande nivå. För att få ett slutbetyg på grundläggande nivå måste du ha lägst betyg E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Behörighetskomplettering
Du som har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen beviljas de kurser du behöver för att bli behörig till en viss utbildning (behörighetskurser). I ansökan måste du ange utbildningen, utbildningarna eller det yrket som är slutmålet.

Antagen med villkor
För de flesta kurser finns det ett förkunskapskrav. Förkunskapskraven skiljer sig åt beroende på vilken kurs du har sökt. Söker du kurser som enligt Skolverkets rekommendationer bygger på underliggande kurs/kurser får din ansökan status ’antagen med förbehåll’ eller ’antagen’ i väntan på betyg i pågående/kommande underliggande kurs. Du är då antagen med villkor vilket betyder att du behöver bli godkänd i underliggande kurs för att få påbörja påbyggnadskurserna.

Läsa om en kurs
Du som har betyget IG eller F i en kurs får läsa om kursen. Har du betyg från det äldre kurssystemet beviljas du en kurs som motsvarar den du har läst. Du får inte läsa om en kurs med betyget E eller högre.

Läsa mot slutbetyg eller gymnasiexamen
Du som inte läst, eller har en ofullständig, gymnasieutbildning, beviljas de kurser du behöver för att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. När du ansöker måste du ange mot vilket program du vill inrikta din examen (examensinriktning).

Regler för antagning till kurser och yrkesutbildningar
När det gäller yrkesutbildningar kan vi av olika anledningar inte bevilja alla ansökningar. Vi prioriterar i första hand dig som endast studerat på grundskolenivå, eller har långt kvar till slutbetyg/gymnasieexamen.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-gemensam förordning som har kommit till för att skydda alla enskilda EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.
För att säkerställa att du får en utbildning av hög kvalitet behöver skolan hantera dina personuppgifter som tex. ditt namn, din adress, e-postadress, personnummer och telefonnummer. Den här typen av uppgifter får vi av dig. Utöver dom uppgifterna kommer även bedömningar, måluppfyllelse och betyg registreras tillsammans med dina personuppgifter. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter finns i Skollagen och andra förordningar. Uppgifterna kommer att sparas olika länge beroende på deras typ.

De personuppgifter vi har om dig kan komma att delas med Skolinspektionen, andra utbildningsanordnare eller liknande förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller att det är nödvändigt för dina studier.
Den som är högst ansvarig för hur vi behandlar dina personuppgifter är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha skriftlig information om vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill rätta någon uppgift, överföra uppgifter till någon annan skola, om du vill att vi begränsar antalet uppgifter vi har eller vill att vi raderar uppgifter.
Det gör du enklast genom att kontakta oss på: vux@upplands-bro.se
Vårt dataskyddsombud når du via e-post på: dataskyddsombud@upplands-bro.se

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (IMY.se) som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp