Jag vill studera

Komvux är öppet för dig som är 20 år eller äldre och innefattar flera olika utbildningsformer. Prata gärna med en studievägledare inför ditt val av kurser eller utbildning.

Person sitter i skräddarställning med bärbar dator i knät.

Tänk på att du behöver ha tillgång till en egen dator för att kunna tillgodogöra dig studier om du väljer att läsa på distans.

Grundläggande kurser - motsvarar utbildningen på grundskolan

Inom grundläggande vuxenutbildning placeras du på den nivå som motsvarar dina förkunskaper.

20 poäng/vecka motsvarar 100% studietakt

Gymnasiala kurser - motsvarar utbildningen på gymnasiet

Syftet med den gymnasiala vuxenutbildningen är att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar gymnasieutbildningen för ungdomar. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra. Ska du läsa fler kurser rekommenderar vi att du gör en studieplan tillsammans med en studievägledare.

20 poäng/vecka motsvarar 100% studietakt

Svenska för invandrare (SFI) - för dig som behöver lära dig svenska från grunden

Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska, träna svenskt uttal och läsa olika typer av texter.

Komvux som särskild utbildning (Särvux) - för dig som tidigare har studerat på grund- och gymnasiesärskolan

På Särvux kan du läsa kurser inom träningsskola eller grundsärskola.

Vi använder oss av en ansökningsblankett för ansökan till Särvux och vi rekommenderar att ansökan görs i samtal med studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller lärare.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar inom Komvux är på gymnasienivå. De är i första hand till för dig som vill ha ett yrke men som saknar gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet. Du som har en gymnasieutbildning och som är intresserad av en utbildning på högre nivå, kan läsa en yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan (YH).

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet. Anordnare kan till exempel vara kommuner, landsting, universitet och högskolor eller privata utbildningsföretag. För att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan måste utbildningsanordnarna ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan.

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden. Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och innehåller mycket praktik.

Yrkeshögskolan erbjuder ett effektivt sätt att skola sig till ett specifikt yrke där man har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen.

5 poäng/vecka motsvarar 100% studietakt.

Upp