Studieekonomi - CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som har hand omstudiefinansiering. Det är de som beslutar och betalar ut studiemedel/studiehjälp.

Du som behöver utbilda dig vidare på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete kan ansöka om studiestartsstöd.

Studiemedel kan man söka om för kurser på grundläggande och gymnasial nivå på vuxenutbildningen samt högre studier. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. För mer information om vilka utbildningar som kan ge studiemedel och vad som krävs för att bli beviljad studiemedel kontakta CSN. All kontakt med CSN sköter du själv och du har uppgiftsskyldighet att anmäla ändringar i dina studier och om din inkomst ändras.

Ansökan

Ansöker om studiemedel gör du själv på CSNs hemsida:

http://www.csn.se/

Studietakt

Den lägsta studietakten för att få studiemedel är 50%. Såhär räknar du ut din studietakt.


Förändrad studieomfattning

Kontakta alltid CSN innan du avbryter en kurs för att fråga hur det kan komma att påverka ditt studiemedel. Blir din studieomfattning mindre än vad du anmält till CSN kan du bli återbetalningsskyldig. Du har uppgiftsskyldighet att meddela CSN om avbrott och omfattningsförändringar.

OBS! Har du varit frånvarande/inte studieaktiv under tre veckor i följd kan du avbrottas från kursen om du inte har meddelat din lärare giltig orsak. Inaktiviteten räknas från det datum du senast var aktiv i kursen.

Krav på studieresultat

CSN ställer krav på att du ska få godkända betyg i de kurser du får studiemedel för. Du kan fortfarande få studiemedel trots att du inte uppfyller kraven på studieresultat så länge du inte har underkänt i mer än 200 poäng. Uppfyller du inte kraven kan du inte få något studiemedel förrän du har fått godkänt i så många poäng som krävs för att du ska ligga efter med högst 200 poäng.

Om du eller någon närstående blir sjuk

Egen sjukdom anmäls till Försäkringskassan. Behöver du vara hemma och ta hand om ett sjukt barn eller närstående ska du anmäla det direkt till CSN, helst redan första dagen. Det är inte skolans uppgift att rapportera frånvaro.

Inom studiestödet finns det trygghetsregler som man kan gå miste om när man inte anmäler sjukdom eller vård av barn. Ett exempel är att CSNs krav på studieresultat kan bli lägre om man anmäler vård av barn/närstående. För mer information kontakta CSN.

CSN - när du eller närstående blir sjuk

Försäkringskassan - om du blir sjuk

Upp