Vuxenutbildningen

Aktuellt


Komplettering till antagning.se

Om ditt syfte med studierna under period 5 är att komma in på högskola till våren och du är i behov av ett så kallat stressbetyg så behöver du kommunicera detta till din lärare i början av kursen. Sista dagen att begära slutbetyg/examen för att kunna komplettera ansökan till högskolan är den 19 nov. Kontakta Studie- och yrkesvägledare för att få det utfärdat: syvvux@upplands-bro.se

Vi rapporterar in betyg till betygsdatabaasen den 1 december. Dessa betyg förs över till antagning.se om du har en aktiv anmälan där.

Ansökan till kommande period

Utbudet ligger uppe i webbansökan för kommande period.
Se våra olika periodstarter och sista ansökningsdatum under webbansökan.


Nya regler för examensbevis

Skolverkets nya regler för examensbevis från vuxenutbildningen träder i kraft den 1 juli 2021. Detta innebär nya krav på inriktning och innehåll som kan medföra att din examensplanering måste förändras. Du behöver därför se över din examensplanering för att säkerställa att du läser rätt kurser.

Mer information hittar du här: Skolverkets hemsida

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro är en mötesplats där människor växer och utvecklas för att vara rustade att möta en framtid där kunskaper och färdigheter är viktiga.

Med ämneskunniga, engagerade och pedagogiskt skickliga lärare erbjuds du alla förutsättningar för att lyckas med dina studier. Studierna kan anpassas enligt dina behov och förutsättningar och är kostnadsfria.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro erbjuder möjligheter till distanstentamen, egen- och gruppstudier samt tillgång till dator och internet.

Du kan läsa mer om vårt utbud under de olika rubrikerna i menyn.

Upp