Frågor och svar vuxenutbildning

Hur gammal måste jag vara för att kunna studera på Vuxenutbildningen?

Du kan börja studera det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du har slutbetyg/studiebevis/gymnasieexamen.

Hur söker jag till Vuxenutbildningen?

Du ansöker via vår webbansökan. Behöver du hjälp med studieplanering inför dina studier är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare

Vilka är behörighetskraven?

Behörighetskraven skiljer sig åt från kurs till kurs. För att läsa kurser på gymnasialnivå ska du ha avslutat grundskolan eller motsvarande. För vissa kurser behöver du ha godkänt betyg i underliggande kurs.

Se Skolverkets information om särskild behörighet och förkunskaper

Vid funderingar kontakta studie- och yrkesvägledarna.

När är sista ansökningsdag?

Se viktiga datum.

När och hur får jag veta om jag har blivit antagen?

Logga in i webbansökan och se din status i "min studieplan". Där står det om du blivit antagen.

Hur gör jag för att söka utbildning/yrkesutbildning på annan ort?

Upplands-Bro kommun samarbetar med externa utbildningsanordnare som erbjuder kurser och yrkesutbildningar på andra orter än Kungsängen. Som boende i Upplands-Bro kommun har du möjlighet att studera genom våra externa utbildningsanordnare. Ansök via vår webbansökan!

Kom ihåg att skriva en motivering till varför du önskar gå vald kurs/utbildning och bifoga dina betyg!

Får jag söka till Vuxenutbildningen trots att jag inte är skriven i Upplands-Bro?

Ja, men du behöver skicka ansökan till din hemkommun, som beslutar om din ansökan beviljas eller avslås. Det är din hemkommun som står för kostnaderna för dina studier på vuxenutbildning. Gäller din ansökan en yrkesutbildning som är riksrekryterande behöver du inte lämna in ansökan till din hemkommun.
Om du söker en YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildning) hos oss behöver du inte lämna in ansökan till din hemkommun.

Får jag söka kurser eller utbildning i en annan kommun?

Om du är skriven i Upplands-Bro men vill studera i en annan kommun måste du skicka eller lämna din ansökan till oss på Vuxenutbildningen. Rektor fattar därefter ett beslut för din ansökan. Beslutet meddelas till dig som sökande och den kommun som du sökt utbildning hos.

När är sista ansökningsdagen för att söka utbildning till Högskola/Universitet?

Ansökan till högskola/universitet görs via www.antagning.se, se hemsida för ytterligare information.

När kan man göra högskoleprovet och när är sista anmälningsdag?

Högskoleprovet skrivs på hösten i oktober och på våren i april. För information om högskoleprovet och anmälan, se www.studera.nu.

Får jag en betygsutskrift efter avslutad kurs?

Du kan beställa betyg och intyg från vår expedition. Klicka på länken för information om hur du går tillväga: Beställa betyg/intyg:

Beställa betyg/intyg

OBS! Du måste själv skicka in dina betyg till antagning.se om du har sökt till högskola/universitet om ditt betyg är utfärdat innan 1 januari 2016 eller om du inte har läst kursen hos oss.

Kan jag få mitt betyg hemskickat?

Ja, klicka på länken nedan:

Beställa betyg/intyg

Hur kan jag få mitt slutbetyg/examen utfärdad?

För slutbetyg/examen, kontakta studie- och yrkesvägledare i god tid för att göra en slutbetygs- eller examensplanering. Handläggningstiden för ett utfärdat slutbetyg eller examensbevis är beräknat till ungefär 3 veckor. 

Studie- och yrkesvägledare

OBS! Tänk på att det är du själv som ska skicka in kopior till antagningen om du har sökt till högskola/universitet om ditt betyg är utfärdat innan 1 januari 2016.

Vad kostar det att studera på Vuxenutbildningen?

Gymnasial-, grundläggande utbildning och undervisning i SFI är kostnadsfri. Kurslitteraturen för kurser på gymansial nivå får du själv införskaffa och bekosta. På grundläggande nivå och SFI får du låna kurslitteratur kostnadsfritt.

Kan jag få studiemedel under mina studier?

Har du blivit antagen och läser gymnasial eller grundläggande utbildning har du rätt till studiemedel från CSN. Ett bra tips om du planerar söka studiemedel är att söka för samma tidsperiod som dina kurser eller utbildning pågår.

Klicka här för mer information:

Studieekonomi

Kan jag läsa upp ett betyg?

Har du IG eller F kan du läsa upp ditt betyg. I övrigt gäller prövning.

Klicka här för mer information:

Prövning

Vad kostar kursböckerna?

Det varierar, räkna dock mellan ungefär 250 och 500 kr per bok och kurs. För inköp av kurslitteratur se nästa fråga.

Vilken kurslitteratur behöver jag?

Du hittar kurslitteraturlistan på vår hemsidas högra sida i den gråa rutan med rubriken 'Kursinformation'.

Hur får jag tag i kurslitteraturen?

Kurslitteraturen kan köpas från bokhandeln eller internet. Du kan också kontrollera om ditt bibliotek har kursboken. Se även skolans anslagstavla för begagnade böcker.

Finns det andra avgifter?

För ytterligare upplysningar klicka på vald utbildning under Yrkesutbildning för vuxna i spalten till vänster.

Hur gör jag om jag inte har råd med böcker eller dator?

Du kan låna böcker från biblioteken i Kungsängen och Bro. Lånetiden är på ungefär 2 veckor och där finner du ett stort utbud av den kurslitteratur som Vuxenutbildningen använder sig av. Fråga ditt bibliotek om du saknar någon titel.
Ett tiotal datorer finns att använda för studier i öppna ytor på Vuxenutbildningen i Upplands-Bro.

Hur gör jag om jag saknar behörighet till högre studier så som yrkeshögskola, högskola/universitet?

Om du saknar behörighet att komma in på exempelvis en yrkeshögskoleutbildning eller högskola/universitetet, rekommenderar vi dig att prata med din hemkommuns studie- och yrkesvägledare. Du kan exempelvis, i god tid för att hinna få betyg eller hinna utfärda ett examensbevis innan sista ansökningsdag till högre studier, ansöka den/de kurser som du saknar för att bli behörig. Rådfråga din studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Behöver du förnya ditt yrkesförarkompetensbevis?

Ditt Yrkeskompetensbevis gäller i fem år. Därefter krävs att du som förare förnyar ditt bevis vart femte år genom en återkommande fortbildning. Läs mer om hur du förnyar ditt bevis och fortbildningen på Transportstyrelsen.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp