Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) var en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

För att säkerställa att du får utbildning av hög kvalitet behöver skolan hantera dina personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, adress, e-postadress och personnummer.
Även bedömningar och måluppfyllelse kommer att registreras i de administrativa verktyg som kommunen använder. Exempel på detta är omdömen eller betygshantering i skolan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna uppfylla de krav som finns i skollagen och andra förordningar.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför din skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.
Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett.
Du har även rätt att klaga på hur din skola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter din skola behandlar.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud via
dataskyddsombud@upplands-bro.se

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Sidansvarig Barn & utbildning

Upp