Elevföreningar

Här hittar du information om UBG:s elevdrivna aktiviteter. Välkommen att vara med du också!

UBG elevkår

Elevkåren

UBG:s elevkår jobbar både för att öka inflytandet för dig som elev, men också för att skoltiden ska bli lite roligare! Vi ordnar tävlingar och events några gånger per termin där vi hoppas att just du vill delta. Elevkåren är en elevorganisation med frivilligt medlemskap för UBG:s elever. Vi har en styrelse som utses av medlemmarna på ett stadgeenligt årsmöte.

Styrelsemedlemmar:

Aiah Linn Rahim - Ordförande EK19B

Sebastian Jubner - Vice ordförande EK19B

Emma Lundborg - Ekonomiansvarig EK19B

Tuva Edlund – Sekreterare EK19B

​Samuel Johansson – Ledamot EK19B

Oliver Hupe - Ledamot EK19B

Följ oss gärna på instagram! ubgelevkar

SKOL-IF

Som medlem i UBG:s Skol-IF kan du…
…simma gratis i Bro simhall hela läsåret
…åka på resor som Skol-IF ordnar
…delta i tävlingar och träningar som Skol-IF står för
…köpa gym-kort till skolans gym
…delta i hälsofrämjande aktiviteter i Skol-IF:s regi
…föreslå aktiviteter som Skol-IF kan ordna

Vill du bli medlem? Kontakta elisabeth.lax@upplands-bro.se

UF-företag

Du som är elev på Ekonomiprogrammet eller Handelsprogrammet eller du som väljer att läsa Entreprenörskap som individuellt val, får chansen att starta ett eget företag. Genom UF (ung företagsamhet) utgår du från en affärsidé med specifik målgrupp och utarbetar ett färdigt koncept med produkter som företaget sedan får möjlighet att sälja vid olika evenemang. Vi har en stark koppling till det lokala näringslivet i Upplands-Bro och vi arbetar ofta med verklighetsbaserade uppgifter och fallstudier. Teori förvandlas till praktik genom bland annat företagsbesök och föreläsare från näringslivet. Flera av UBG:s egna UF-företag har vunnit priser och vissa fortsätter sin verksamhet även efter avslutade gymnasiestudier.

UBG Hälsoklubb

Hälsoklubben drivs av BF19 och är ett hälsoråd som stöds av organisationen Reacta som i sin tur stöds av bland annat Folkhälsomyndigheten och Generation PEP. Eleverna i Hälsoklubbens styrelse väljer aktiviteter som främjar hälsa och gemenskap på UBG. Exempel på aktiviteter klubben haft är idrottsträningar och event, där elever från många program och klasser deltagit. Samtidigt som skolans elever erbjuds meningsfulla aktiviteter får BF-eleverna ledarerfarenhet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp