Vklass

Vklass är ett digitalt verktyg där du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i skolan och förskolan – via mobil, surfplatta och dator. I Vklass hittar du information från skolan och förskolan, frånvaroanmälan, sjukanmälan och bokning av utvecklingssamtal. Har du barn i skolan hittar du även omdömen, inlämningsuppgifter, läxor och prov.

Vklass används i kommunikationen mellan lärare och elever som ett verktyg i undervisningen.

Som vårdnadshavare måste du använda dig av e-legitimation/BankID för att logga in. Har du inte möjlighet att få e-legitimation, så kontakta ditt barns förskola/skola för en alternativ lösning.

Upp