Delaktighet: Matråd

Matråd erbjuds på varje skola och är ett samarbete mellan elever och personal från skolan och Kostenheten.

Vi vill skapa en bra kommunikation och låta eleverna vara med och påverka maten i skolan. Frågor som tas upp kan gälla såväl matsedel som miljön i skolrestaurangen. 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp