IKT

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknologi. Utbildningsnämnden antog hösten 2014 en strategi för arbetet med IKT.

Strategin syftar till att förstärka användningen av IKT i skolan och bidra till att skapa förutsättningar för en likvärdig skola.

Upp