Frågor och svar inkomstuppdatering

Varför har jag fått en uppmaning att uppdatera hushållets inkomst?Upplands-Bros kommun vill säkerställa att alla familjer betalar rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. En gång per år får du därför en uppmaning att uppdatera hushållets samlade inkomst, oavsett om den är förändrad eller inte.

Vad räknas som inkomst när ni beräknar hur mycket barnomsorgsavgift jag ska betala?
Rent allmänt kan man säga att det som man betalar skatt för, betalar man också barnomsorgsavgift för. Mer information finns att läsa under Regler och avgifter.

Hur ofta ska jag registrera hushållets inkomster?
Varje gång en ändring sker av hushållets inkomst ska den uppdateras. Ändring kan även vara att någon flyttar ut eller in i hushållet.

Vilka räknas med i ett hushåll?
Med hushåll avses gifta eller sammanboende folkbokförda på samma adress. Kontakta barnomsorgsadministratörerna om det sker ändring i hushållet då det kan påverka avgiften.

Det var inte länge sedan jag uppdaterade hushållets inkomst, behöver jag göra det igen?
Om ingen ändring av hushållets inkomst skett kommer en uppmaning ett år efter den senaste registreringen.

Jag är inte vårdnadshavare men får en uppmaning att uppdatera inkomst.
Du får en uppmaning att uppdatera inkomsten eftersom barnomsorgsavgiften baseras på hushållets samlade inkomst. Vårdnadshavaren registrerar hushållets inkomst i e-tjänst förskola & skola.

Jag har ingen beskattningsbar inkomst, behöver jag uppdatera inkomsten?
Ja, alla behöver uppdatera i e-tjänsten oavsett inkomst. Om du inte har någon inkomst skriver du inkomst 0 kronor i e-tjänst förskola & skola.

Jag har inte fått någon uppmaning att uppdatera hushållets inkomst.
Det har inte gått ett år sedan den senaste registreringen av inkomster eller så är kontaktuppgifterna felaktiga.

Jag har glömt att uppdatera inkomst och har fått en faktura med maxtaxa. Vad gör jag?
Registrera inkomsten i e-tjänsten. För att korrigera fakturan retroaktivt kontaktar du barnomsorgsadministratörerna.

Jag har inte tillgång till e-tjänsten, hur uppdaterar jag hushållets samlade inkomst?
Du kan kontakta kontaktcenter eller barnomsorgsadministratörerna för att få en inkomstblankett.

Vi betalar till en annan kommun eller annan utförare.
Om du betalar avgift för barnomsorg i en annan kommun eller till en annan utförare behöver du inte uppdatera inkomsten e-tjänst förskola & skola. Du kan bortse från uppmaning och påminnelse om att uppdatera inkomsten.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp