Återbetalning

Information om återbetalning av barnomsorgsavgifter.

Om du har betalat för mycket

Har du betalat för mycket kommer du att få en kreditfaktura. Har du elektronisk faktura i internetbanken så kommer den att aviseras där. Oavsett om du får kreditfakturan elektroniskt eller på papper måste du lämna information till oss om ditt kundnummer som framgår av kreditfakturan och till vilket bankkonto (clearingnummer och bankkontonummer) som vi ska göra inbetalningen. Du måste lämna uppgifterna även om du har lämnat uppgifterna tidigare år. Vi hanterar därefter utbetalningen i turordning. Har du obetalda fakturor så räknar vi av dem innan vi gör utbetalningen.

Skicka uppgifterna till ekonomi.fragor@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp