Rosenängens förskola

Rosenängens förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som ständigt strävar efter att utvecklas! Vi arbetar mycket med våra pedagogiska miljöer och vårt projekterande arbetssätt där vi erbjuder barnen fördjupningar inom olika områden.

På vår förskola så arbetar vi med att integrera informations och kommunikationsteknik (IKT) i vår verksamhet. Vi arbetar med iPads, datorer och interaktiva tavlor och strävar efter att barnen ska få vara producenter av IKT och inte enbart konsumenter.

Något som vi också börjat arbeta med de äldsta barnen på Rosenängen är programmering av Blue-bot robotar. På Rosenängen har vi barnen och deras intressen och lärande i fokus. Vi har levande pedagogiska miljöer där våra projekt syns i miljön och vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna där alla pedagoger känner alla barn.

Rosenängens förskola har sex åldersnära avdelningar som knyts samman med en stor gemensam ateljé och ett torg i mitten av förskolan, där vi även har en kub som vi använder i vårt projektarbete som ett rum i rummet där barnens olika lekar och aktiviteter ges möjlighet att mötas.

Vi arbetar med 100-språkligheten och att alla uttrycksformer ska ges plats i våra verksamheter!

Kontakt

Rektor
Nonna Nyman Duenas
Tel: 08-581 690 77
E-post: nonna.nyman-duenas@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Camilla Ekfeldt
Tel: 072-178 82 00
E-post: camilla.ekfeldt@upplands-bro.se

Avdelningar
Bullerbyn/Villekulla tel: 08- 581 690 34
Lönneberga/Katthult tel: 08-581 690 55
Saltkråkan/Junibacken tel: 08-581 690 33

Upp