Rönnbärets förskola

Förskolan Rönnbäret ligger nära skog och natur och består av sex team i åldersnära grupper. I team Storm, Jord och Glöd är barn mellan 1-3 och i team Vatten, Vind och Eld är barnen 3-5 år

Vi har en stor och inbjudande gård med många olika möjligheter till lek och utforskande.

Vi arbetar projektinriktat och är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Lärmiljön ser vi som den tredje pedagogen, digitala verktyg som lärplattor och interaktiva projektorer finns tillgängliga för barnen.

På förskolan arbetar vi utifrån olika rumskoncept som vi kontinuerligt utvecklar och omformar efter barnens behov och intressen. Vid Rönnbärets förskola möter barnen lyssnande och engagerade pedagoger, som ser varje barns kompetens och behov. Barnet tillåts vara vägvisare för att på bästa sätt möjliggöra lärandet i meningsfulla sammanhang och i samspel med varandra.

Vi har ett interkulturellt förhållningsätt och ser olikheter som en tillgång. Alla ska känna sig trygga, sedda och hörda hos oss. Därför jobbar vi ständigt med att göra alla föräldrar delaktiga i sina barns vardag.

I Norra Kungsängens förskolor, där Rönnbäret ingår, har vi tillgång till många specialkompetenser som specialpedagog, ateljérista, pedagogista och ett nära samarbete med kommunens resursteam samt skoldatateket.

Kontakt

Rektor
Ines Rivera
Tel: 08-581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Specialpedagog/Biträdande rektor
Agneta Lundbeck-Jansson
Tel: 08-581 696 04
E-post: agneta.lundbeck-jansson@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare/Biträdande rektor
Linda Björklund
Tel: 08-581 696 12
E-post: linda.bjorklund@upplands-bro.se


Blå entré tel: 08-581 690 24
Grön entré tel: 08-581 690 20
Röd entré tel: 08-581 695 96
Gul entré tel: 08-581 690 22

Upp