Ringblommans förskola

Förskolan Ringblomman ingår i enheten Östra Kungsängens förskolor och ligger i centrala Kungsängen med närhet till kommunikationer, naturområden och Mälaren.

På förskolan Ringblomman delas barnen i tre åldersnära team, Sol, Vind och Vatten.

Teamen delar sig dagligen i små projektgrupper för att komma nära barnen i undervisning och omsorg.

Barnens erbjuds måltider i förskolans matsal ”Restaurang Ringblomman”. Där serverar vår kock mat enligt kommunens matsedel.

Projekterande arbetssätt

I vår enhet arbetar vi i ett projekterande arbetssätt där vi utgår ifrån barnens idéer och tankar. Tillsammans undersöker vi ”Värden i Världen” på ett för barnen lustfyllt, intressant och utvecklande sätt.

Undervisningen utgår ifrån förskolans läroplan och med fokus på Hållbar framtid – Hoppfulla berättelser. Barnens närmiljö ”Mitt Kungsängen” blir i projekten undersökningsbart för alla barn.

I enheten finns projektgrupper som särskilt fokuserar på undervisning i utemiljön större delen av dagarna. Utomhuspedagogiken ger barnen stort utrymmen för rörelse, kunskap om allemansrätten, naturvetenskapligt undersökande och naturkännedom.

Flerspråkighet – Hållbarhet

Arbetet genomsyras av vår Grön Flagg – miljöcertifiering. Undervisning utgår från Östra Kungsängens projektrubrik Flerspråkighet – Hållbarhet.

Vi inspireras av Reggio Emilias filosofi som bygger på en övertygelse att alla barn är kompetenta och utvecklas individuellt och i samspel med andra.

Lärmiljöerna byggs i ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på trygg bas. Förskolans miljöer står i dialog med barnens undersökande och projekterande.

Enhetens pedagoger utbildas i ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt som tydliggör barnens rätt att få den språk och kunskapsutvecklande undervisning de har rätt till.

Förskolan som demokratisk mötesplats

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där vårdnadshavare, personal och barn känner sig välkomnade, delaktiga och ser möjligheter till inflytande.

Pedagoggruppen är stabil med beprövad erfarenhet och har valt arbetsplatsen utifrån kompetens och nyfikenhet att ge varje barn en väl avvägd förskoledag fylld av utveckling och lustfyllt lärande.

Vi erbjuder en välkomnande förskola med trygg bas för att ge varje barn förutsättningar att bli och bli i relation till varandra och till vår lärmiljö och tillgängligt material.

Alla barn – Alla pedagoger – Alla Familjer - Lära tillsammans

Se film från Ringblommans förskola:

Kontakt

Rektor
Maria Cramer
Tel: 08-581 690 06, 072-178 84 08
E-post: maria.cramer@upplands-bro.se

Bit rektor
Linda Bygde
Tel: 08-518 321 69
E-post: linda.bygde@upplands-bro.se

Administratör
Helena EK
Tel: 08-581 690 90
E-post: helena.ek@upplands-bro.se

Adress:
Ringvägen 17, Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp