Ringblommans förskola - öppnar januari 2021

Östra Kungsängens förskolor öppnar Förskolan Ringblomman preliminärt i januari 2021. Ringblomman ligger i centrala Kungsängen med närhet till kommunikationer, naturområden och Mälaren.

Barnen delas i åldersnära team med små projektgrupper.

I vår enhet arbetar vi i ett projekterande arbetssätt där vi utgår ifrån barnens idéer och tankar. Tillsammans undersöker vi ”Värden i Världen” på ett för barnen intressant och lärande sätt. Undervisningen utgår ifrån förskolans läroplan och med fokus på Hållbar framtid – Hoppfulla berättelser. Barnens närmiljö ”Mitt Kungsängen” blir i projekten undersökningsbart för alla barn.

Lärmiljöerna byggs i ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på trygg bas, omsorg, utveckling och lärande i utbildningen.

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barn, vårdnadshavare, och pedagoger är välkomna till delaktighet och inflytande.Kontakt

Rektor
Maria Cramer
Tel: 08-581 690 06, 072-178 84 08
E-post: maria.cramer@upplands-bro.se

Bit rektor och pedagogisk utvecklingsledare
Linda Bygde
Tel: 08-518 321 69
E-post: linda.bygde@upplands-bro.se

Administration förskola och verksamhet på obekväm arbetstid
Helena EK
Tel: 08-581 690 90
E-post: helena.ek@upplands-bro.se

Team
Sol tel: 072-178 84 94
Vind tel: 072-178 86 10

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp