Klockarängens förskola

Klockarängens förskola tillhör Västra Kungsängens förskoleenhet. Förskolan är belägen i Gamla Kungsängen med rika grönområden runt knuten samtidigt som vi har närhet till Kungsängen centrum. Vi tar emot 100 barn och organiserar oss utifrån 1–3års bas och 3–5års bas.

Vi låter oss inspireras av Reggio Emilias syn på barn och vi ser att det ger barnen stora möjligheter till utforskande och upplevelser av både sig själva och sin omvärld. Vi deltar i ett kommungemensamt projekt som handlar om Hållbar framtid och ekologisk känslighet.

Förskolan har en kreativ, utmanande, tillgänglig och estetiskt inbjudande pedagogisk miljö som fungerar som en mötesplats där barn lyssnar på varandra och ger varandra tid. Vi ser då att barnen att utveckla förmågor som samspel, inflytande och empati.

På Klockarängen arbetar vi i projektteam. I projektteamet ingår mellan 10–15 barn och 2 pedagoger. Färre antal barn per pedagog på 1–3 års basen och lite fler barn per pedagog på 3–5 års basen. Utöver den organisationen arbetar vi med lekstationer i våra basmiljöer. Allt för att skapa så bra förutsättningar för att både arbeta med trygghet och fördjupningsprojekt och få tillgång till fördjupande lekmaterial. Barnen har sin hemvist i en avskild del på förskolan men kommer att under del av dagen ha tillgång till flera miljöer allteftersom de är redo att utforska omvärlden.

Maten tillagas på förskolan av egen kock.

Vår pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Vi arbetar efter 4 mål:

Mål 1. Vi lever och andas vår värdegrund

Mål 2. Projektarbetet som förhållningssätt

Mål 3. Pedagogisk dokumentation som metod för reflektion och utvärdering

Mål 4. Vi har en tillåtande, kreativ och skapande miljö både inne och ute

Kontakt

Rektor
Maria Vikmång
Tel: 08-581 695 70
E-post: maria.vikmang@upplands-bro.se

Samordnare
Eva Keroglidou Bergman
Tel: 08-581 694 16
E-post: eva.keroglidouburman@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Åsa Lindahl
Tel: 08-581 695 22
E-post: asa.lindahl@upplands-bro.se

Avdelningar
Flygel 1 tel: 08-581 694 14
Flygel 2 tel: 08-581 694 15
Flygel 3 tel: 08-581 694 16