Hagnäs förskola

Välkommen till Hagnäs förskola - En plats för lek- och lustfyllt lärande. Vår nyrenoverade förskola ligger naturskönt, nära skog och grönområden som vi utnyttjar i vår dagliga verksamhet.

Hagnäs är Brunnas minsta förskola och vi har ett nära samarbete mellan de tre åldersnära avdelningarna Myran, Humlan och Fjärilen. Vår pedagogiska vision är att varje barn utifrån sina egna förutsättningar ska ha möjlighet att leka, lära och utvecklas i utforskande och meningsfulla sammanhang.

Hagnäs förskola ingår i enheten Brunna förskolor.

Förskolorna har en tydlig och estetiskt inbjudande lärmiljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över och inspireras av. Tillsammans med lyhörda pedagoger formas en trygg, rolig och tillåtande atmosfär där barnen ges utrymme och möjlighet till lek, utveckling och lärande.

Vi använder digitala verktyg som ett komplement till förskolans övriga verksamhet. Med hjälp av dessa kan vi erbjuda digitala upplevelser som är kopplade till våra projektarbeten.

Vi arbetar medvetet med miljö- och hållbar utveckling tillsammans med barnen och alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade.

Vår ateljerista/pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Kontakt

Rektor
Gunilla Karlsson
Tel: 08-581 690 14
E-post: gunilla.Karlsson@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Mikael Blomqvist
Mobil: 073-662 59 10
E-post: mikael.blomqvist@upplands-bro.se

Ateljerista / Pedagogisk utvecklingsledare
Ella Heickell
Mobil: 072-178 82 14
E-post: ella.heickell@upplands-bro.se

Avdelningar
Myran tel: 08-581 690 42
Humlan tel: 08-581 690 45
Fjärilen tel: 08-581 690 43
Köket mobil: 073-961 65 10

Fråga oss
Upp