Håbo-Tibble förskola

Håbo-Tibble förskola ligger i en lugn, naturskön och lantlig miljö som erbjuder positiva naturupplevelser. Vi ser förskolegårdarna som ett pedagogiskt rum som bjuder in till mycket lärande, utforskande och rörelse.

För närvarande pågår en översyn av Håbo-Tibble förskolas lokaler med anledning av branden på nyårsdagen. Berörda vårdnadshavare får löpande information via Vklass.

Förskolan är uppdelad i fem avdelningar med åldersnära grupper. De yngsta barnens avdelningar Solen, Pluto och Månen ligger på Gråbovägen. Häggen och Lönnen ligger vid Tjustaskolan. Vi har ändå ett nära samarbete så barn och pedagoger känner varandra väl.

 

Kontakt

Rektor
Mikael Blomqvist
Tel: 08-582 448 30
E-post: mikael.blomqvist@upplands-bro.se

Avdelningar
Solen tel: 08-582 446 76
Pluto tel: 08-582 510 24
Månen tel: 08-582 444 59
Häggen tel: 08-582 510 13
Lönnen tel: 08-582 510 12

Upp