Finnstabergs förskola

Finnstabergs förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som ständigt strävar efter att utvecklas. Vi arbetar mycket med våra pedagogiska miljöer och vårt projekterande arbetssätt där vi erbjuder barnen fördjupningar inom olika områden

På vår förskola så arbetar vi med att integrera informations- och kommunikationsteknik (IKT) i vår verksamhet. Vi arbetar med iPads, datorer och interaktiva tavlor och strävar efter att barnen ska få vara producenter av IKT och inte enbart konsumenter.

På Finnstaberg har vi barnen och deras lärande i fokus och vi har levande pedagogiska miljöer där våra projekt syns i miljön och vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna där alla pedagoger känner alla barn.

Förskolan är belägen med naturen runt knuten och har en väl utvecklad pedagogisk utemiljö med både en mindre och en större gård. Gården är också uppdelad med stationer där barnen och vårdnadshavarna har varit med och utformat materialet och stationerna.

Finnstabergs förskola har sex åldersnära avdelningar där barnens projektarbeten syns i den pedagogiska miljön. Miljön är indelad i ”rum i rummen” och vi arbetar mycket med 100-språkligheten och att ge alla uttrycksformer plats i våra verksamheter!

Kontakt

Rektor
Nonna Nyman Duenas
Tel: 08-581 690 77
E-post: nonna.nyman-duenas@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Camilla Ekfeldt
Tel: 072-178 82 00
E-post: camilla.ekfeldt@upplands-bro.se

Avdelningar
Solstrålen tel: 08-581 690 47
Vindpusten/Molntussen tel: 08-581 690 54
Blixtskenet tel: 08-581 690 93
Regndroppen/Snöflingan tel: 08-581 690 68

Upp