Brunna förskola

Hos oss är det inne att vara ute. Vi ser utemiljön som ett pedagogiskt rum och naturmaterialet som ett av våra pedagogiska verktyg. Vår härliga stora skogsgård är en kreativ mötesplats.

Brunna förskola ingår i enheten Brunna förskolor.

I vår verksamhet utgör lek och olika aktiviteter grunden till barns möjligheter att lära, utvecklas och söka kunskap. Tillsammans upptäcker och utforskar sin omvärld och skapar sin egen kunskap och identitet med stöd av medforskande vuxna och barn.

Barnen är uppdelade på åldersnära teams: Ekorren och Igelkotten med yngre barn 1-3 år samt Grodan, Haren och Ugglan med äldre barn 3-5 år.

Förskolorna har en tydlig och estetiskt inbjudande lärmiljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över och inspireras av. Tillsammans med lyhörda pedagoger formas en trygg, rolig och tillåtande atmosfär där barnen ges utrymme och möjlighet till lek, utveckling och lärande. De olika projekten som pågår i grupperna utgår ifrån barnens nyfikenhet samt läroplanens olika områden som naturvetenskap, matematik, teknik och språk.

Vi använder digitala verktyg som ett komplement till förskolans övriga verksamhet. Med hjälp av dessa kan vi erbjuda digitala upplevelser som är kopplade till våra projektarbeten.

Vi deltar i ett kommungemensamt projekt som handlar om Hållbar framtid och ekologisk känslighet.

Vi arbetar medvetet med miljö- och hållbar utveckling tillsammans med barnen och alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade.

I vår enhet har vi en central ateljé där barnen från våra tre förskolor ges möjligheter att skapa, utforska och experimentera i en tillåtande och inspirerande miljö. Ateljén finns på förskolan Artisten.

I ateljén får barnen möta vår ateljerista som har fördjupade kunskaper om estetik, konst och bildskapande. Ateljeristans roll innefattar bland annat att erbjuda barnen estetiska upplevelser och utmaningar samt utveckla den pedagogiska miljön, material och uttryckssätt på förskolan.

Ateljeristan handleder även pedagogerna kring bild och formspråk och håller interna utbildningar och workshops om olika skapande tekniker och material. Detta inspirerar pedagogerna till att hitta nya uttryckssätt som leder projekten framåt.

Kontakt

Rektor
Gunilla Karlsson
Tel: 08-581 690 14
E-post: gunilla.karlsson@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Mikael Blomqvist
Mobil: 073-662 59 10
E-post: mikael.blomqvist@upplands-bro.se

Samordnare
Eva Holmberg
Mobil: 073-961 12 48
E-post: eva.holmberg@upplands-bro.se

Ateljerista / Pedagogisk utvecklingsledare
Ella Heickell
Mobil: 072-178 8214
E-post: ella.heickell@upplands-bro.se

Avdelningar
Igelkotten tel: 08-581 690 46
Ekorren tel: 08-581 690 11
Grodan tel: 08-581 690 49
Haren tel: 08-581 690 17
Ugglan tel: 08-581 690 48

Upp