Bergshöjdens förskola

Förskolan Bergshöjden ligger i centrala delarna av gamla Kungsängen. Tillsammans med förskolan Ekhammar bildar vi enheten Östra Kungsängens förskolor.

I enheten arbetar vi med att skapa så åldersnära team som möjligt där barnen delas i projektgrupper delar av dagen i grupper om färre. Övrig tid erbjuds barnen olika aktivitetsstationer. Ett mål med indelning av barn i mindre, åldersnära grupper är att kunna erbjuda en lärmiljö som är väl avvägd och tillgänglig för alla barn i gruppen.

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där vi följer barnens lek och intressen, vi inspireras av Reggio Emilias filosofi som bygger på en övertygelse att alla barn är kompetenta och utvecklas individuellt och i samspel med andra.

Gruppernas sammansättning utgår ifrån vårt uppdrag att erbjuda en åldersrelevant lärandemiljö och läromedel som är tillgängligt för barnen under hela dagen.

Lärmiljön skall stå i dialog med barnens undersökande och projekterande. Teamet skall erbjuda en organisation som stödjer varje barn.

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där vårdnadshavare, personal och barn känner sig välkomnade, delaktiga och ser möjligheter till inflytande.

Pedagoggruppen är stabil med beprövad erfarenhet och har valt arbetsplatsen utifrån nyfikenhet och vilja att ge varje barn en väl avvägd förskoledag fylld av utveckling och lärande. Vi vill erbjuda en välkomnande förskola med trygg bas för att ge varje barn förutsättningar att bli och bli i relation till varandra och till vår pedagogiska miljö och material.

Vi arbetar aktivt utifrån den kommungemensamma projektidén hållbar framtid både genom hållbarhetsarbete i Grön Flagg för miljöcertifiering och under vår egen projektrubrik Flerspråkighet - Hållbarhet.

Våra ledord är Alla barn – Alla pedagoger – Alla Familjer - Lära tillsammans

Se film från Bergshöjdens förskola:

Kontakt

Rektor
Maria Cramer
Tel: 08-581 690 06, 072-178 84 08
E-post: maria.cramer@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Linda Bygde
Tel: 08-518 321 69
E-post: linda.bygde@upplands-bro.se

Samordnare förskola och verksamhet på obekväm arbetstid
Helena EK
Tel: 08-581 690 90
E-post: helena.ek@upplands-bro.se

Team
Lönnen tel: 08-581 690 12
Björken tel: 08-581 690 13, 08-581 690 05

Upp