Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Flera av de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg i kommunen ingår i kommunens gemensamma kö. Till dessa förskolor ansöker du om plats via kommunens e-tjänst för barnsomsorg.

Förskolan Fjärilen

Förskolan Fjärilen präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där alla barn oavsett hemkultur möts och får chansen att utveckla sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta varandras olikheter likaså upptäcka varandras likheter.

På Förskolan Fjärilen har det svenska språket samt barnens olika modersmål, en betydelsefull roll. Pedagogerna talar flera språk vilket är en tillgång för verksamhetens utveckling.

Förskolan Fjärilen

Förskolan Äventyret

Hos oss tar vi utgångspunkt i tilltron till barnets förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnet kommer alltid i första hand. Vi prioriterar daglig utevistelse och vår förskola har en nyrenoverad gård och är omgiven av lekplatser och skogsområden. Vi har valt en inriktning mot matematik, kultur och utomhuspedagogik - genom lek, rörelse och utevistelse läggs grunden för barns utveckling, motorik och hälsa.

Vår förskola är belägen i ljusa, fräscha lokaler med egen gård precis på Tibble Torg. Besök gärna vår hemsida för mer information:

Förskolan Äventyret

I Ur och Skur Miklagård

I Ur och Skur Miklagård är en nystartad förskola, belägen i Bro. Vi är inrymda i konceptbyggda lokaler med en stor gård som gränsar till skogen.

I Ur och Skur är en del av Friluftsfrämjandet, som under 30 år öppnat sinnena, väckt nyfikenhet och utvecklat lärande hos stora som små. Vi arbetar aktivt och målmedvetet för att göra skillnad nu och i framtiden. Vi har en inspirerande pedagogik som fortsätter utvecklas och förändras i linje med läroplanens mål. Våra förskolor ger barn upplevelsebaserade aktiviteter, inomhus som utomhus och alltid nära naturen.

Vid frågor om verksamheten kontakta oss på tel: 072-8560122.

I Ur och Skur Miklagård

Säbyholms förskola

Förskolan ligger i den natursköna landsbygden alldeles utanför Bro, som inbjuder till naturupplevelser och motoriska utmaningar i en rofylld miljö. Vi ser skogen som en stor tillgång i vår undervisning och där barnen får utlopp för sin fantasi och kreativitet.

Vi är en liten förskola med fyra pedagoger. Vi har valt att fördela barnen i åldershomogena grupper, vi tror på att förskolans miljö är en viktig del av barnens trivsel, utveckling och lärande. Miljön ska vara trygg, utmanande, inspirerande och tillgänglig för alla åldrar. Vi tror på att en anpassad miljö ger självständiga barn med en god självkänsla. Vårt uppdrag styrs av läroplan, skollag och barnkonventionen.

Tel: 073-982 72 14

Växthuset

Förskolan Växthuset är en allsidig förskola med kristen värdegrund. Vår styrka är omsorgen om det enskilda barnet och vår målsättning är att varje barn ska känna sig sedd och viktig. Det sociala samspelet utgör grunden i vårt temainriktade arbetssätt, där barnen är delaktiga och formar sin vardag. Vi vill ge barnen en stabil grund att stå på och värderingar som håller hela livet.

Förskolan Växthuset

Förskolan Discovery Tellusbarn

Förskolan Discovery öppnas upp hösten 2020 och har en svensk-engelsk profil med skapande i fokus, och tillgång till en egen konstpedagog. Förskolan finns i nyrenoverade, rymliga och ljusa lokaler mitt på Tibble Torg i Kungsängen, med sex egna gårdar samt en stor gemensam gård som alla har närhet till skog och natur med gott om plats för barnens utforskande. Discovery har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Med tvåspråkiga konceptet innebär det, att du möter svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga hemvister. Här talar vi med barnen på båda språken. Vi fyller dagarna med aktiviteter som sagoläsning, dans och sång på såväl svenska som engelska.

Förskolan Discovery Tellusbarn

Jensen förskola Bro Mälarstrand

I augusti 2021 startar Jense en helt ny förskola i Bro Mälarstrand i Upplands-Bro kommun.

Här börjar bildningsresan och vår ambition är att ditt barn ska få de absolut bästa förutsättningarna att växa, utvecklas och lära sig massor av nya saker. Genom att ha en tydlig röd tråd genom våra verksamheter, från förskola till högstadium skapar vi en förskola där ditt barn ska bli utmanad, stimulerad och få ständiga möjligheter att ta nästa kliv i sitt livslånga lärande.

Förskolan är en del av Campus Bro Mälarstrand och kommer erbjuda plats för ca 140 barn fördelat på 8 avdelningar i åldrarna 1-5 år.

Jensen förskola Bro Mälarstrand

Pedagogisk omsorg

Marias Solstrålar

Tel: 073-555 00 84

Följande förskolor och pedagogisk omsorg ingår inte i kommunens gemensamma kö, du ansöker om plats via respektive utförare:

Källskolans förskola

Tel: 08-581 657 75

Pärlans Montessoriförskola

Tel: 08-581 659 32

Urfjälls Montessoriskola

Tel: 08-581 740 41

Brunna Skogstroll-Bomullstrollen

Tel: 070-512 78 34 

Brunna Skogstroll - Polkett

070-312 00 02

Dagmamma i Brunna
Tel: 073-710 22 88

I Ur och Skur Skogstrollen

Tel: 070- 509 91 31


Upp