Skolornas studie- och yrkesvägledare

Alla skolor i Upplands-Bro kommun har studie- och yrkesvägledare. Skolorna har också handlingsplaner för studie- och yrkesvägledning som beskriver hur de arbetar med studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. 

Kontakt

Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare via Kontaktcenter.

Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp