PRAO

Syftet med PRAO, praktisk arbetslivsorientering, är att ge eleverna en insikt i arbetslivet. De får lära sig att ta ansvar för att att passa tider, göra de uppgifter de blir tilldelade samt bekanta sig med vett och etikett på arbetsplatser. All arbetslivserfarenhet är bra erfarenhet, det spelar det ingen roll vilken arbetsplats man är på. Men om eleven har ett särskilt önskemål om plats är det bra att vara ute i god tid för att få den platsen.

Eleverna söker sina platser

I huvudsak så är det eleverna själva som söker sina platser, med hjälp av sina mentorer och vårdnadshavare. I särskilda fall hjälper även skolans studie- och yrkesvägledare till, till exempel om det gäller prao inom sjukvården eller om det är en elev som har särskilda behov. Eleverna kan även välja att ha sin prao på ett gymnasieprogram, ett yrkesprogram.

Yrkesambassadörer
För att underlätta för eleverna att hitta praoplatser arbetar Upplands-Bro kommun med så kallade yrkesambassadörer.

Kontakt

Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare via Kontaktcenter.

Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp