Ekhammarskolan

Ekhammarskolan är en skola i centrala Kungsängen med drygt 670 elever i åldrarna 7-15 år. Här finns en grundskola med årskurs 4-9 och en grundsärskola med årskurs 1-9. Här arbetar runt 70 personal.

Ekhammarskolan är en mötesplats. Våra elevers många olika bakgrunder, åldrar, intressen och erfarenheter är en tillgång skolan och erbjuder unika möjligheter att utveckla viktiga kunskaper inför framtiden: förståelse och respekt för alla människors lika värde, social kompetens och samarbetsförmåga.

På Ekhammarskolan betonar vi vikten av goda kunskaper, och våra engagerade och välutbildade lärare anstränger sig dagligen för att utveckla undervisningen så att varje elev ges chansen att lyckas. Förstelärare har ett särskilt ansvar för att driva och leda pedagogiskt utvecklingsarbete, och på Ekhammarskolan finns det fyra. De har detta läsår uppdrag inom områdena bedömning, formativt arbetssätt, digitalt lärande och kollegialt lärande. Vi dokumenterar våra elevers utveckling, anpassar undervisningen utifrån elevers olika behov, och sätter in särskilt stöd då det behövs.

Här finns många specialkompetenser: speciallärare, skolsköterska, kurator, psykolog, socialpedagoger, studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med skolledningen utgör detta skolans elevhälsoteam som har ett särskilt ansvar för att arbeta hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot målen. Våra elever ska lämna grundskolan med en positiv självbild och fortsatt lust att lära. Om en elev inte gör det så är det ett misslyckande för skolan.

För elever på mellanstadiet finns Grindslanten, vår öppna fritidsverksamhet, och här ökar antalet besökare stadigt. Här finns det alltid någonting kreativt och kul att göra tillsammans! Till Trappan, vår fritidsgård, kan våra äldre elever komma för att möta sina vänner, samtala med vuxna och delta i olika aktiviteter, i en trygg och avslappnad miljö.

Vill du veta mer om vår skola? Tveka inte att ta kontakt!

Kontakt

Rektor
Anna Forsman
Tel: 08-581 693 15
Epost:anna.forsman@upplands-bro.se

Biträdande rektor åk 4-6
Anne-Maria Eriksson
Tel: 08-581 694 17
Epost: anne-maria.eriksson@upplands-bro.se

Biträdande rektor åk 7-9
Mattias Mellqvist
Tel: 08-581 693 14
E-post: mattias.mellqvist@upplands-bro.se

Biträdande rektor Grundsärskolan åk 1-9
Malin Brandt Öberg
Tel: 08-581 692 08
E-post: malin.brandtoberg@upplands-bro.se

Expedition
Tel: 08-581 693 10
E-post: ekhammarskolan@upplands-bro.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs via Vklass eller
Tel: 010-888 70 50.

Upp