Bergaskolan

Bergaskolan är en F-6 skola med 310 elever med mångkulturell bakgrund centralt belägen i Kungsängen.

Skolan är miljöcertifierad och har profilen natur och hälsa som genomsyrar verksamheten. Genom att eleverna får ökade möjligheter till daglig fysisk aktivitet och kunskap om en hälsosam livsstil vill vi ge dem bättre förutsättningar för sitt lärande. Vi vill utmana tankarna för etiska ställningstaganden och ge eleverna en sund värdegrund som bygger på respekt för sig själv, för andra, för natur och egendom.

Eleverna är indelade i fyra arbetslag F-åk 3 och åk 4-6 som även inkluderar tre fritidshem för F-åk 3 och Öppen verksamhet för åk 4-6. Den Öppna verksamheten samarbetar med idrottslyftet.

Vi har legitimerade lärare som utifrån sin behörighet arbetar som ämneslärare i flera klasser för att kvalitétssäkra elevernas utbildning och som mentorer för en klass.

Bergaskolan tar emot ett stort antal studenter från lärarutbildningen samt praktikanter från barn-och fritidsprogrammet.

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av kurator, speciallärare, psykolog, skolsköterska, socialpedagog, rektor och biträdande rektor. Vi har också en trygghetsgrupp som arbetar med elevernas psykosociala arbetsmiljö.

2016 renoverades skolan och har nu ljusa fräscha lokaler. Under året kommer även skolgården att rustas upp.

Är du intresserad av att besöka vår verksamhet kontakta Expeditionen.

Kontakt

Rektor
Carina Winroth
08-581 693 67
carina.winroth@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Rose-Marie Mild
08-581 693 71
rose-marie.mild@upplands-bro.se

Koordinator
Monica Larsson
monica.larsson2@upplands-bro.se

Fritidsavdelningar
Bergkristallen: 08-581 696 82
Rubinen: 08-581 696 86
Knallen: 08-581 696 85

Sjukanmälan
I Vklass eller 010-888 70 50 före kl. 08:00.