Fristående skolor

Den obligatoriska grundskolan år 1-9

I Upplands-Bro finns tre fristående grundskolor. Det är Kungsskolan, Källskolan, och Urfjälls Montessoriskola (Sylta).

Kungsskolan

Kungsskolan är en fristående skola med församlingen Arken Bibelcenter som huvudman. Verksamheten omfattar förskoleklass, skolåren 1-6 och skolbarnsomsorg.

Källskolan

Källskolan är en fristående skola som drivs av "Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro". Verksamheten omfattar förskoleklass, skolåren 1-9 och skolbarnsomsorg.

Urfjälls Montessoriskola (Sylta)

Urfjälls Montessoriskola är en fristående skola som drivs av Upplands-Bro Intresseförening för Montessori. Verksamheten omfattar förskoleklass, skolåren 1-3 samt skolbarnsomsorg.

Kommunens mottagande av betygshandlingar från friskolor

Enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 18§, ska huvudmannen för en fristående skola överlämna en elevs slutbetyg eller det betyg eleven fick vid avgång från gymnasieskolan till den kommun där skolan är belägen.

Det som ska överlämnas är en kopia av den betygshandling eleven får. Betygshandlingen förvaras i kommunarkivet.


Upp