Att söka plats i skolan

I Upplands-Bro genomförs skolval endast inför förskoleklass. Inför årskurs 1–9 sker inget skolval. Då en skola inte har högre årskurser sker en naturlig övergång till en annan skola i kommunen.

De flesta grundskoleelever behöver i någon årskurs byta skola. Inför vilken årskurs som eleverna byter skola beror på vilka årskurser den nuvarande skolan har.

Rektor på den mottagande skolan ansvarar för att handlägga skolbytet för eleverna och för att fatta beslut om skolplacering. Rektor ansvarar även för att skicka ut skolplaceringsbeslut till elevernas folkbokföringsadress.

Elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun och går i en annan kommuns skola eller en fristående skola som saknar nästa årskurs börjar, i mån av plats, i den kommunala skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. Vårdnadshavare ansöker själv om placering för sitt barn på den aktuella skolan. Ansökan om skolplacering sker med hjälp av blanketten Byte av skola inom kommunen. Ifylld blankett skickas till rektor på aktuell skola.

Länk till Riktlinjer för skolplacering och skolval hittar du längst ner på sidan.

Kommunala skolor i Upplands-Bro kommun

Broområdet

  • Elever från Finnstaskolan (F-6), börjar i Broskolan till årskurs sju.
  • Elever från Härneviskolan (F-6) och Råbyskolan (F-6), börjar i Broskolan till årskurs sju.
  • Elever från Tjustaskolan (F-5/6) börjar i Broskolan till årskurs sex eller sju. Rektor bedömer om antalet elever är tillräckligt för att erbjuda årskurs sex på Tjustaskolan.

Brunnaområdet

  • Elever från Brunnaskolan (F-3), börjar i Hagnässkolan till årskurs fyra.

Kungsängenområdet

  • Elever från Lillsjöskolan (F-3), börjar i Ekhammarskolan till årskurs fyra.
  • Elever från Bergaskolan (F-6), börjar i Ekhammarskolan till årskurs sju.

Hur gör jag om jag önskar en annan skola för mitt barn?

De vårdnadshavare som önskar en annan skolplacering för sitt barn än den som nämnts ovan ansöker om detta via blankett. Blanketten heter Byte av skola inom kommunen. Blanketten lämnas direkt till rektor på den skola som du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå. Skolan kommer att bereda plats för barnet om och när så är möjligt.

Hur gör jag om jag bor i en annan kommun och önskar plats för mitt barn i Upplands-Bro kommun?

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun och du önskar plats för barnet i någon av Upplands-Bro kommuns skolor så ansöker du om detta via blanketten, Ansökan om skolplacering i Upplands-Bro kommun för elev folkbokförd i annan kommun.

Blanketter lämnas direkt till rektor på den skola som du som vårdnadshavare önskar för ditt barn.

Språkspåret

Finnstaskolan erbjuder ett språkspår. Språkspåret riktar sig till elever med grav språkstörning. Du som söker plats i språkspåret för ditt barn behöver också söka skolplacering i antingen Finnstaskolan eller någon annan skola, utifall ditt barn inte skulle beredas plats i språkspåret.

Ansökan fritidshem

Länk till ansökan för fritidshemsplacering finns här.

Skolverkets tjänst för att jämföra skolor

Skolverket tillhandahåller en webbtjänst för att jämföra skolor tjänsten heter "Välja skola".