Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Lediga jobb inom samhällsbyggnadskontoret

Upplands-Bro är en av Sveriges tillväxtkommuner med många spännande utmaningar och möjigheter. Här läser du om hur vi jobbar på samhällsbyggnadskontoret och vilka tjänster som nu är lediga att söka hos oss. Välkommen!

Bild över personer i möte som visar något på en karta

Ingen innehållsförteckning finns

Upplands-Bro kommun står inför många spännande utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och vi behöver hitta nya, mer effektiva sätt att använda våra resurser.

Vi är en av Sveriges tillväxtkommuner med en hög inflyttningstakt. Det är vi glada för, samtidigt innebär det höga krav på ännu bättre service och att vi skapar goda förutsättningar för en hög livskvalitet för alla våra invånare.

Därför tror vi på att testa, prova, göra misstag, lära oss och sedan testa igen.

Samarbete en nyckelfaktor

Vår övertygelse är att samarbete är en nyckelfaktor när vi tar oss an våra utmaningar. Vi vill ta till vara på invånarnas, föreningslivets och näringslivets förmågor och engagemang.

Det är kort sagt människorna som står i centrum för allt vi gör. Digitalisering är en självklar del i allt vårt utvecklingsarbete – vi omsätter nya idéer i praktiken och arbetar kreativt med våra digitala verktyg. Det hjälper oss att bygga ett hållbart samhälle med service och tillgänglighet för alla Upplands-Brobor.

Samhällsbyggnadskontoret planerar, bygger och förvaltar Upplands-Bro kommun.

Vi arbetar med strategisk planering och möjliggör för ny bebyggelse och infrastruktur samt utvecklar kommunens offentliga rum.

Vi utvecklar våra utemiljöer och kommunens grönstruktur till platser där människor vill vara.

Vi ansvarar för drift och underhåll av gator, torg, parker, natur och stränder samt bygglov, detaljplaner och kartproduktion.

En trivsam arbetsplats

Vi är en arbetsplats med högt till tak och mycket kärlek, där vi vill att medarbetare ska trivas, utvecklas och stanna länge.

Vi brinner för att utveckla livet mellan husen genom att skapa en tillgänglig och hållbar kommun, för alla människor i Upplands-Bro.

Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden samt Kommunstyrelsen styr samhällsbyggnadskontoret politiskt.

Läs mer om de olika nämnderna:

Kontoret har drygt 120 medarbetare och leds av samhällsbyggnadschef, Thomas Lenell.

Ansvarsområden inom kontoret är, Mät och GIS, samhällsutvecklingsprojekt, mark- och naturförvaltning, bygglov, miljö och livsmedel, tekniska verksamheten, vatten- och avlopp, avfall samt gata, park och trafik.

Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi vill att alla medarbetare ska ha tydliga uppdrag, så att det är lätt att förstå vad som krävs för att lyckas i vardagen och skapa värde för dem vi är till för.

Vi vill skapa rätt förutsättningar för framtiden och ha en tillåtande kultur där medarbetarna vill och vågar testa nya idéer.

Balans i livet

För att vi ska kunna uppnå våra gemensamma mål är det viktigt för oss att du mår bra.

Vi vill göra vad vi kan som arbetsgivare för att du ska ha en hög livskvalitet och balans mellan jobb och fritid. Därför erbjuder vi bland annat upp till 1 500 kronor per år i ersättning för friskvård och motion.

Vi erbjuder också flexibel arbetstid och möjligheten att få fler lediga dagar genom semesterväxling. När du börjar jobba hos oss berättar vi mer om vilka förmåner vi kan erbjuda just dig, beroende på din anställningsform och din yrkesroll.

Vi har också förväntningar på dig som medarbetare. I vår organisation är det viktigt att du leder dig själv, att du vill skapa värde, att du vill lyckas och att du samspelar.

En viktig roll

Alla medarbetare hos oss har en viktig roll som kunskapsbärare och representanter för verksamheten. Detta medför ett ansvar att hålla sig informerad och att informera andra om sådant som är viktigt i ditt uppdrag och för verksamheten.

Vi förväntar oss också att du ska förstå behoven hos dem som vi är till för och utifrån den förståelsen anpassa ditt bemötande och dina prioriteringar.

Som anställd med månadslön har du tillgång till vår Förmånsportal. Portalen samlar all information om dina förmåner såsom pension och friskvårdsförmåner och information om din anställning på ett och samma ställe.

Förmånsportalen erbjuder också ett brett urval av förmåner och rabatter, upphandlade för dig och dina behov beroende på var du befinner dig i livet.

Din kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi gemensamt ska kunna leverera service i toppklass till Upplands-Bro kommuns invånare.

Du ska känna att du har rätt kompetens för de krav och förväntningar som ställs på dig. I Upplands-Bro ges du också goda möjligheter att utvecklas och gå vidare i din karriär.

Introduktion

I första hand träffar du din närmsta chef och kollegor. Det gör du för att kunna sätta dig in i ditt uppdrag, din roll och dina arbetsuppgifter. Även för att förstå vilket uppdrag din enhet har och vilka mål som styr verksamheten. För att du ska få en tydlig överblick av kommunen du jobbar för bjuds du in till en introduktionsdag med busstur genom hela Upplands-Bro.

Kompetensutveckling

I Upplands-Bro kommun jobbar vi mot ett innovativt klimat med invånarservice i fokus och med utvecklingsdriv och arbetsglädje hos medarbetarna. Förutom att fördomsfri rekrytering är en självklarhet letar vi alltid efter kandidater med potential och driv.

Eftersom vi är en mindre kommun i regionen har vi stort behov av att bygga kompetens. Det handlar både om att uppdatera och utveckla nya kompetenser. Vi har ett eget växthus för blivande ledare, ett aspirantprogram som startas upp vart annat år och pågår under ett år. Alla medarbetare kan söka, men platserna är begränsade och är konkurrensutsatta. Här fördjupas kunskap om kommunen, ledarskap, styrning och självkännedom.

Vi erbjuder även en medarbetarakademi, som vi delar med tre grannkommuner. Genom medarbetarakademin får deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag, en bättre förståelse för hur det egna arbetet hänger ihop med andras och en möjlighet att lära känna sig själv ännu bättre.

Karriärvägar

Alla verksamhetsområden har i uppdrag att identifiera möjliga karriärvägar för olika yrkesområden. Karriär i Upplands-Bro sker på djupet, bredden, höjden, genom specialisering – temporärt eller permanent.

Upplands-Bro ligger i hjärtat av Mälardalen och är en av regionens mest natursköna kommuner.

Här bor drygt 31 000 invånare.

Upplands-Bro har tio naturreservat, 13 mil stränder och en skärgård med närmare 50 öar.

På en halvtimme tar man sig med bil eller pendeltåg till centrala Stockholm.

Bild på sjö från länkad film

Är du nöjd med informationen på sidan?