Uppdaterad 09 december 2022
Skriv ut

16-24 år utan sysselsättning

Är du i åldern 16–24 år och varken studerar eller har ett regelbundet arbete kan du få hjälp inom ramen för KAA eller Framtidslabbet. Vi stöttar och vägleder dig mot en meningsfull vardag, antingen tillbaka till skolan eller till någon sysselsättning som passar dig.

KAA - för dig som är 16-19 år

Det är inte obligatoriskt att gå i gymnasiet, men du har i regel lättare att få ett jobb som passar dig efter en avslutad gymnasieutbildning. Med hjälp av kommunens aktivitetsansvar (KAA) kan du som är 16–19 år få hjälp att återuppta dina studier eller att söka praktikplats eller jobb.

Vilken hjälp kan du få?

KAA ger dig stöd utifrån dina behov. Vi kan bland annat hjälpa dig med

  • motiverande/coachande samtal
  • vägledning för att påbörja eller återuppta en utbildning
  • jobbsökaraktiviteter som att skriva CV och personliga brev
  • arbetserfarenhet genom praktik inom kommunen eller i det privata näringslivet

Kommunalt aktivitetsansvar

Framtidslabbet - för dig som 16-24 år

Framtidslabbet erbjuder under 20 veckor aktiviteter i grupp eller individuellt till dig som är 16–24 år och som av olika skäl inte fullföljt din skolgång och som saknar arbete. Framtidslabbet vänder sig bland annat till dig som finns inskriven hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller KAA, men även dig som inte finns registrerad någonstans.

Med hjälp av dig som förälder eller nära anhörig och via socialförvaltningen hoppas vi även kunna nå unga vuxna som inte kontaktar oss självmant, men som behöver hjälp ur en ohälsosam livsstil på grund av sysslolöshet.

Vår hälsocoach kan hjälpa dig med samtal och kurser rörande hälsa, sömn, stress och bra kost. Vi hjälper dig också med motivation för att komma igång med träning/fysisk aktivitet.

Ring, mejla eller messa oss!

Är du nöjd med informationen på sidan?