Senaste nyheterna

 • 3 AUG 2020
  Den 20 augusti drar höstterminen igång på skolorna i Upplands-Bro. För den som behöver specialkost, skolskjuts, modersmålsundervisning eller plats på fritids, och ännu inte har anmält detta, är det hög tid att göra det. Det går enkelt...
 • 28 JUL 2020
  För att visa sitt stöd för allas värdighet hissar Upplands-Bro kommun regnbågsflaggan vecka 31 i Kungsängens och Bro centrum.
 • 28 JUL 2020
  På måndagen inleddes fas två av ett unikt projekt vid Örnässjön i Kungsängen. Med hjälp av en specialbyggd fräsmaskin ska strandängarna återställas på den norra och västra sidan av sjön och därmed säkra den biologiska mångfalden.
 • 16 JUL 2020
  Sedan sprängningen i Upplands-Bro den 29 juni pågår ett brett polisiärt arbete i området i tät samverkan med kommunens organisation och verksamheter. Den förstärkta polisnärvaron kommer att fortsätta en tid framöver, skriver polisen...
 • 13 JUL 2020
  Folkhälsomyndigheten har förlängt restriktionerna för personer som är 70 år och äldre. Från och med 20 juli erbjuder Upplands-Bro kommun den som är 70+ och bor ensam att ansöka om social samvaro i hemmet.
 • 8 JUL 2020
  Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), besökte idag ungdomar som feriejobbar och förde dialog om varför det är viktigt att tillsammans ta ansvar för ett hållbart samhälle.
 • 7 JUL 2020
  "För oss i Upplands-Bro kommun är utvecklingen oacceptabel. Brotten måste minska och tryggheten öka." Säger Ida Texell, kommundirektör
 • 3 JUL 2020
  "Vi kommer att fortsätta vidta åtgärder men även utveckla vårt samarbete med polisen så att vi tillsammans kan säkra varje Upplands-Brobos rättighet till säkerhet och frihet", skriver gruppledarna för M, L, KD och C i ett gemensamt...
 • 2 JUL 2020
  Med anledning av hot mot Trygghetscenter har vi i samråd med polisen beslutat att tillsätta extra bevakning kring Brohuset i Bro och kommunhuset i Kungsängen som är de två stora mötesplatserna i kommunen.
Upp