Viktiga meddelanden

  • 23 Dec 2017
    Från den 23 december 2017 nås Socialjouren Nordväst genom 112 på beredskapstid, dvs vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16....
  • 6 Nov 2017
    113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för...