Viktiga meddelanden

  • 31 Maj 2018
    Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län. Hög brandrisk råder i skog och mark. Eldningsförbud innebär...
  • 22 Maj 2018
    Efter ett fall av rån i en portuppgång i Kungsängen uppmanas till vaksamhet kring vilka som släpps in i portuppgångar och...
  • 22 Maj 2018
    Det är värmebölja i Stockholms län och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten. Nu behöver vi hjälpas åt att använda...