10AUG2017

Låga grundvattennivåer

Just nu är grundvattennivåerna i länet mycket under de normala för årstiden enligt de nationella myndigheterna SMHI och SGU. När grundvattennivåerna är låga finns risk att drickvattnet får en försämrad kvalitet och att brunnar sinar (vattnet tar slut). För att minska riskerna att det inträffar är det viktigt att vi hjälps åt att spara på vattnet.

Boende i områden som försörjs med dricksvatten från grundvattentäkter (grundvatten) uppmanas att tänka på sin vattenförbrukning. Det gäller oavsett om du får ditt vatten från en samfällighet eller egen brunn.

Upplands-Bro kommun får sitt vatten till det kommunala ledningsnätet från Norrvatten som tar vatten från Mälaren. Det innebär att du som har kommunalt vatten inte påverkas av de låga grundvattennivåerna i samma utsträckning som om du har egen brunn.

Relaterade nyheter

  • 18 AUG 2017
    Har du fått Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning i brevlådan? I så fall är du en av 1200 slumpmässigt utvalda Upplands-Brobor som får tycka till om kommunens verksamhet. Vid den senaste undersökningen, för två...
  • 17 AUG 2017
    Din överblivna fallfrukt kan bli biogas om du lämnar in frukten i någon av kommunens kretsloppscentraler. Det finns särskilda containrar avsedda för fallfrukt uppställda i centralerna i Brunna och Skällsta.
  • 14 AUG 2017
    Hästarna har redan flyttat in i Upplands-Bro kommuns nya stall. Nu bjuder vi in allmänheten att delta i festligheterna när stallet invigs söndagen den 27 augusti. Det blir öppet hus klockan 14.00–16.00 och cirka 14.30 sker själva invigningsceremonin,...