17JUL2017

Badvattnet vid Gröna Udden åter helt utan anmärkning

Uppdatering 20170717

Enligt den senaste vattenrapporten är vattnet vid Gröna Udden åter tjänligt, utan anmärkning.

 

Uppdatering 20170710

Enligt vattenprover som inkommit idag 2070710 är vattnet tjänligt med anmärkning. Detta betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk enligt Hav-och vattenmyndigheten. Kommunen följer upp resultatet genom fortsatt provtagning.

 

20170706

Kultur- och fritidskontoret samt Miljöavdelningen avråder från bad vid Gröna Udden efter en bräddning av avloppsvatten i Tibbledammen. Vi kan i dagsläget inte garantera att badvattnet är tjänligt vid badplatsen. Vattenprover har tagits och resultaten väntas komma i början av vecka 28. Informationen kommer att hållas uppdaterad här på webbplatsen.

Senaste nyheterna