Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Synpunkter och klagomål

Vi vill veta vad du tycker om våra verksamheter

Vi inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Upplands-Bro kommun vill gärna veta vad du tycker om vår handläggning och våra verksamheter.

Synpunkter/klagomål ger oss möjlighet att ta itu med det problem eller missförstånd som har uppstått samt rätta till felen. Det är en möjlighet för oss att ge god kvalitet och att bli ännu bättre på det vi gör.

Kontakta oss så kan vi rätta till felen

Om du inte är nöjd med handläggningen eller våra verksamheter kontakta i första hand ansvarig personal som du har varit i kontakt med så att vi kan rätta till felen.

Om du inte får gehör hos personalen kontakta ansvarig enhetschef eller avdelningschef via kundcenter 08-581 690 00.

Vi hanterar klagomål utan dröjsmål

Du kommer att få svar inom två veckor efter inkommen synpunkt/klagomål. Vid ett mer omfattande ärende kommer du hållas underrättad under handläggningens gång under förutsättning att ärendet inte är sekretessbelagt.

Du kan framföra klagomål personligen, per telefon, skriftligen eller via denna hemsida. I nedanstående formulär kan du lämna dina synpunkter.

Postadress

Upplands-Bro kommun Socialkontoret 196 81 Kungsängen

Telefon 

08-581 690 00

Du kan skicka dina synpunkter och klagomål även via hemsidan

All personal som arbetar inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funtkionsnedsättning har tystnadsplikt. De får inte tala om för någon utomstående vad den enskilde brukaren har berättat eller annat som de har fått reda på när de arbetat tillsammans med den enskilde brukaren. Tystnadsplikt gäller även efter anställningens slut.

Känsliga uppgifter som kommer fram i samband med synpunkts- och klagomålshanteringen och som rör en enskild person sekretessbeläggs.

Självklart kan du lämna synpunkter anonymt men då kan du inte få ett svar.


Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-12-01