Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Stöd till anhöriga

2009 skärptes lagen om anhörigstöd. Att kommunerna bör erbjuda stöd förändrades till att man nu ska erbjuda stöd.

SoL 5 kap 10 §

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”

Biståndsbedömda insatser

 • Hemtjänstinsatser
 • Hemtjänst i form av avlösning i hemmet 16 timmar i månaden. Timmarna kan fritt fördelas under månaden. Anhörigavlösning förutsätter att personen som vårdar och den vårdade bor tillsammans
 • Daglig verksamhet för den vårdade​
 • Korttidsboende
 • Olika LSS-insatser

Kontakta: Biståndshandläggare telefon 08-581 690 00

Icke biståndsbedömda stödinsatser

 • Nätverksbyggande
 • ​Stödsamtal
 • Råd, stöd och information
 • Anhöriggrupper
 • Föreläsningar
 • Ansökan om må-bra-check

Kontakta: Anhörigkonsulent telefon 08-581 696 56

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 08-581 690 00

Synpunkter och klagomål

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-03