Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Barns delaktighet lockade seminariebesökare

Julia och Sara, socialsekreterare på Enheten för barn och unga

Julia och Sara, socialsekreterare på Enheten för barn och unga

Drygt 60 personer tog tillfället i akt och besökte det seminarium Upplands-Bro kommun arrangerade om barns delaktighet vid utredningar inom socialtjänsten.

Under det senaste året har ett arbetsmaterial med syfte att öka barn och ungdomars delaktighet i utredningar, tagits fram av socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten. När socialtjänsten gör en utredning av barns och ungdomars situation har det tidigare inte varit tillräckligt fokus på att informera barnen. De vuxna i familjerna fick information om utredningen och om vilka beslut som fattats. Det nya arbetssättet innebär att det är precis lika självklart att informera barnen om processen och vad som kommer att ske.

Arbetsmaterialet består av ett häfte som fått namnet Min utredning. Där fyller barnet, tillsammans med socialsekreteraren, i information om vad som är viktigt, hur barnet mår, vilka tankar som finns om utredningen och mycket annat. När utredningen är avslutad får barnet behålla häftet och på så sätt kunna gå tillbaka och se vad som skett under den tid utredningen pågått.

– De socialsekreterare som arbetat med att ta fram Min utredning har gjort ett fantastiskt jobb. Vi ser redan nu att de barn som använt häftet upplever att det är en viktig kanal och att de därigenom bättre förstår vad som händer under utredningstiden. Att kunna förstå processen ger en trygghet i en för barnen otrygg situation. Vi är väldigt glada att genom detta arbete ytterligare kunna öka kvaliteten i vårt arbete och få barnen att lättare förstå och komma till tals, säger Eva Folke, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Här kan du ta del av Min utredning och se en inspelning från seminariet

Relaterad information

Relaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-21