Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Länsstyrelsens beslut om mottagande av nyanlända 2017

Regeringen har beslutat att 6 904 nyanlända med uppehållstillstånd ska tas emot i Stockholms län under 2017. Utifrån siffrorna som offentliggjordes i förra veckan har Länsstyrelsen nu fattat beslut om fördelningen mellan länets kommuner.

För Upplands-Bro kommun innebär det att 74 nyanlända personer tas emot under året. Det är en sänkning från tidigare förslag som innebar att kommunen skulle ta emot 102 nyanlända.

Vid fördelningen av anvisningar har hänsyn tagits till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Större hänsyn än tidigare har tagits till antalet egenbosatta, det vill säga de som själva valt att bosätta sig i Upplands-Bro kommun.

Länsstyrelsen har i arbetet med att ta fram nya kommuntal använt samma fördelningsmodell som vid framtagande av länstal.

Regeringens beslut om länstal enligt förordning (2016:40) liksom Länsstyrelsens beslut om kommuntal träder i kraft den 9 mars 2017.

Migrationsverket beräknar det totala mottagandet i länet år 2017 att uppgå till cirka 14 700 nyanlända med uppehållstillstånd.

Under 2016 tog Upplands-Bro kommun emot 73 nyanlända personer.

Relaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-27