Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Kritik mot Hagtorps äldreboende resulterar i åtgärder

På Hagtorps äldreboende i Kungsängen, som drivs av Frösunda Omsorg AB, har kundnöjdheten minskat och personal upplever brister i boendet. Med anledning av det har ett antal åtgärder vidtagits.

Hagtorps äldreboende drivs sedan maj 2013 på entreprenad av Frösunda Omsorg AB på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

I samband med genomförd enkät inom ramen för Öppna jämförelser 2016, där personer som bor på äldreboenden svarar på frågor om hur de upplever sitt boende, framkom att kundnöjdheten minskat.

Utöver det har personal kontaktat kommunen och påtalat brister.

– Med anledning av det här vi en pågående dialog med ledningen för Frösunda Omsorg AB för att följa upp de brister som uppmärksammats och att åtgärder vidtas, säger Eva Folke, Socialchef i Upplands-Bro kommun.

Från och med den 24 februari är det en ny verksamhetschef på plats. Frösunda Omsorg AB har informerat kommunen om att man tar här på stort allvar och att åtgärder vidtas, bland annat genom medarbetarmöten, möten med de boende på Hagtorp och möte med närstående är inplanerat. Arbetet med att rekrytera personal ska intensifieras och personalen ska få möjlighet till fortbildning.

I mars kommer kommunen genomföra avtalsuppföljning.

– Det är beklagligt att brukarnöjdheten har minskat och vi är oroade över de synpunkter som inkommit från personalen till kommunen. Det är av yttersta vikt att våra brukare är nöjda och att våra boenden håller en hög kvalitet samt att Frösunda Omsorg AB vidtar nödvändiga åtgärder säger socialnämndens ordförande Tina Teljstedt.

– Vi kommer att nogsamt följa utvecklingen.

Relaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-24